Kursy dla Psychoterapeutów

Informacje o kursie

Program, według którego będzie realizowany kurs, otrzymał w czerwcu 2012 roku akredytację  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Tym samym spełnia on formalne kryteria certyfikacyjne Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowując do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Merytorycznie i organizacyjnie program realizuje minima programowe szkolenia
w psychoterapii, organizacji szkoleń oraz certyfikowania.

kurs psychoterapii informacje
 

KIEROWNIK NAUKOWY KURSU: DR N. MED. WITOLD SIMON

Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 2007-2010 - wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association of Psychotherapy, American Group Psychotherapy Association oraz New Experience for Survivors of Trauma. Członek Society for Psychotherapy Research. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Projektu Leonardo da Vinci oraz Centrum Davida M. Kennedy'ego.

 

 

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY SZKOLENIE:

Kierownictwo i odpowiedzialność merytoryczna:

·         Mgr Magdalena Heckert-Pietraszko
·         Dr Jan Pietraszko

 

W skład zespołu realizującego szkolenie wchodzą osoby posiadające:
Certyfikaty superwizora i/lub psychoterapeuty:
Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Certyfikaty i uprawnienia zagranicznych towarzystw psychoterapeutycznych.
Samodzielni pracownicy naukowi oraz osoby z tytułem doktora specjalizujące się w zakresie odpowiednich fragmentów szkolenia.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.