Zasady rekrutacji

Rekrutacja w warszawie we Wrocławiu na rok 2024/25 rozpocznie się 01.02.2024


Kwalifikacja na kurs odbywać się będzie po zgłoszeniu przez stronę www.fundacja-wroclaw.org w zakładce zgłoszenie. Należy wypełnić znajdujący się tam formularz oraz 
dokonać wpłaty na konto fundacji 300zł (opłata za rozmowę kwalifikacyjną).
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany indywidualnie. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia na rozmowę następujących dokumentów: 

 • Dowód osobisty 
 • Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
 • Inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, staży, studiów podyplomowych etc. 
 • Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty/przelewu za rozmowę kwalifikacyjną 

Weryfikację dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych realizują kierownicy studiów. Na kurs zostanie przyjętych 30 osób. Podczas rozmów kwalifikacyjnych komisja bierze pod uwagę informacje dotyczące profilu wykształcenia, ilość
i charakter 
dotychczasowych szkoleń, doświadczenie zawodowe. W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszenia. 

  
Osobom zakwalifikowanym na kurs informacje dotyczące terminu i miejsca pierwszych zajęć zostaną przekazane  e - mailem.

Wszystkie zajęcia oraz rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się we Wrocławiu.

Fundacja zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania kolejnej edycji kursu 
w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

zapis na kurs

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.