Organizacja roku

 I rok: październik 2024 – czerwiec 2025

 1. Wykład wprowadzający: Specyfika psychoterapii (5 godz.). Kierownik naukowy kursu - dr Witold Simon
 2. Wybrane elementy wiedzy medycznej (20 godz.). Dr med. Marcin Domka.
 3. Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy (10 godz.). Dr med. Paweł Smyk.
 4. Psychopatologia. Diagnoza nozologiczna (20 godz.). Dr med. Paweł Smyk.
 5. Diagnoza psychologiczna (10 godz.). Dr Sylwia Chładzińska-Kiejna.
 6. Dialog terapeutyczny – kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie psychoterapii  (140 godz.). Mgr Kazimierz Bierzyński. Mgr Karolina Krzątała-Klemiato.
 7. Podejście Gestalt (60 godz.) Mgr Agnieszka Roguska.

II rok 

 1. Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne w psychoterapii (50 godz., mgr Piotr Dworczyk, mgr Małgorzata Sadowska). 
 2. Psychodrama - self (80 godz., mgr Anna Gliszczyńska, mgr Jarosław Gliszczyński). 
 3. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz., dr med. Witold Simon). 
 4. Psychoterapia poznawczo-behawioralna (120 godz., dr Mirosława Jawor, mgr Katarzyna Kucharska). 
 5. Psychologia kliniczna dla nie psychologów (30 godz., dr Jan Pietraszko). 

III rok
 
 1. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz., dr med. Witold Simon). 
 2. Psychoza z perspektywy analitycznej (20 godz., dr Anna Wasik). 
 3. Tendencje destrukcyjne i autodestrukcyjne jednostki w ujęciu psychodynamicznym (20 godz., dr Jan Pietraszko). 
 4. Zaburzenia odżywiania w terapii psychoanalitycznej (30 godz., prof. Bernadetta Izydorczyk). 
 5. Psychoterapia grupowa - self. (140 godz., mgr Katarzyna Czapkiewicz, mgr Michał Trojnar). 
 6. Superwizja grupowa. 25 godzin w trzech grupach do wyboru uczestnika.

IV rok 

 1. Psychoterapia systemowa (20 godz., dr Bernadetta Janusz). 
 2. Psychoterapia systemowa (40 godz., mgr Hanna Pińkowska-Zielińska).
 3. Psychoterapia systemowa (40 godz., mgr Roma Ulasińska).
 4. Grupa Balinta - self (30 godz., mgr Katarzyna Owsiany, mgr Ireneusz Dziasek).
 5. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (20 godz., dr med. Witold Simon).
 6. Superwizja grupowa. 25 godzin w trzech grupach do wyboru uczestnika.
 7. Etyka w psychoterapii (15 godz., dr Jan Pietraszko). 
 8. Kulturowe i językowe aspekty w psychoterapii (10 godz., dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz). 
 9. Specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej (10 godz.)., Mgr Michał Trojnar.
 10. Między normą a zaburzeniem. Oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży. (10 godz., dr Katarzyna Sitnik-Warchulska)

kurs psychoterapii informacje

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii we wrocławiu i w warszawie w roku akademickim 2024/25 została zawieszona.