Dr n. med. Sylwia Chładzińska-Kiejna

Dr n. med., mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt Katedry Psychiatrii UM we Wrocławiu w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych oraz starszy asystent psycholog, psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym 
i Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 
we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenia w pracy klinicznej, diagnostycznej
i terapeutycznej, z osobami z rozpoznaniem choroby psychicznej w oddziale psychiatrycznym stacjonarnym i dziennym. W ostatnich latach zainteresowania kliniczne
i badawcze koncentruje wokół diagnostyki i rehabilitacji funkcji poznawczych oraz pracy terapeutycznej w orientacji poznawczo-behawioralnej. Współautorka komputerowej „Baterii Testów do Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcji Poznawczych” (2009), adresowanej do osób z Łagodnymi Zaburzeniami Funkcji Poznawczych oraz we wczesnym stadium procesu otępiennego w Chorobie Alzheimera, a także do osób 
z deficytami poznawczymi
w przebiegu depresji i schizofrenii. W dorobku naukowym granty naukowo-badawcze dotyczące psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym oraz oceny funkcji poznawczych osób z rozpoznaniem choroby afektywnej – epizod depresji oraz rozpoznaniem schizofrenii.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na organizowane w warszawie 11 maja 2018 bezpłatne i otwarte dla wszystkich seminarium z psychoterapii !
Kursy weekendowe w poznaniu :

21-22.04.2018 - Zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości