Mgr Piotr Dworczyk

Piotr Dworczyk jest psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, oraz International Psychoanalytical Association, terapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W latach 2007 - 2014 pracował w Zarządzie PTPP, przy czym w latach 2011-2014 sprawował funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W ramach Towarzystwa Psychoanalitycznego pracuje w Komisji ds. Programu Szkolenia. Jest ponadto członkiem Grupy Psychoanalityków Centralnej i Wschodniej Europy, pracującej pod kierunkiem Giuseppe Civitarese. Grupa zajmuje się szkoleniem w zakresie współczesnej teorii pola. Piotr Dworczyk pracuje klinicznie od ponad 30 lat, w  chwili obecnej w ramach praktyki prywatnej. Prowadzi liczne seminaria teoretyczne i superwizyjne oraz nadzoruje prace kilku zespołów klinicznych pracujących z dziećmi młodzieżą i dorosłymi.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.