Kursy i Szkolenia dla Terapeutów - Szkoła Psychoterapii

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


Szkolenia dla psychoterapeutów - Certyfikat Psychoterapii

Szkolenia z psychoterapii organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii posiadają akredytację Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, dzięki czemu absolwenci kursu mają możliwość ubiegania się o certyfikację PTP oraz EAP, uprawniające do wykonywania zawodu psychoterapeuty w Polsce i Unii Europejskiej.

W trakcie kursu psychoterapii studenci rozwijają swoje umiejętności w podejściach: psychodynamicznym, egzystencjalno-humanistycznym, psychoanalitycznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodramy oraz Gestalt.


Organizacja szkolenia z psychoterapii

Szkolenia i kursy dla przyszłych psychoterapeutów obejmują cztery lata nauki, a zajęcia odbywają się w jeden lub dwa weekendy w miesiącu (soboty oraz niedziele) i rozpoczynają się o godzinie 9:00. Kompletny program szkolenia oraz terminarz studenci otrzymają indywidualnie na skrzynkę pocztową e-mail.

Zajęcia odbywają się we Wrocławiu lub Warszawie w trybie weekendowym, dlatego zapraszamy przyszłych studentów z okolicznych miejscowości - Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Gniezno.


Struktura Szkolenia dla Terapeutów

Wiedzę teoretyczną studenci pogłębiają podczas seminariów, wykładów, warsztatów dydaktycznych oraz konserwatoriów.

Zajęcia praktyczne obejmują formy konwersatoryjno-warsztatowych oraz metod interaktywnych (praca w małych grupach, wykorzystywanie informacji zwrotnej,ćwiczeń, symulacje procesu diagnostycznego i terapeutycznego, prezentacje audiowizualne, odgrywanie ról, wspólne analizy, prezentacje własnych doświadczeń).


Zajęcia obejmują łącznie 990 godzin zajęć, w tym:

 • 690 godzin kształcenia teoretyczno-praktycznego
 • 250 godzin własnego doświadczenia terapeutycznego
 • 50 godzin superwizji grupowej

Zajęcia teoretyczno-praktyczne zawierają:

 • Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne w psychoterapii – 260 godzin, w tym: 140 godzin Dialogu terapeutycznego
 • Podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii –140 godzin, w tym: 40 godzin Terapii Gestalt
 • Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii – 120 godzin
 • Podejście systemowe w psychoterapii – 100 godzin
 • Teorię psychopatologii i diagnozy nozologicznej – 20 godzin
 • Diagnozę psychologiczną – 10 godzin
 • Specyfikę psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej – 10 godzin
 • Kulturowe i językowe aspekty w psychoterapii – 10 godzin
 • Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia – 5 godzin
 • Etykę w psychoterapii – 15 godzin

Analiza własnego doświadczenia odbywa się w formie:

 • Psychoterapii grupowej – 140 godzin
 • Psychodramy – 80 godzin
 • Grupy Balinta – 30 godzin