Szkolenia i kursy Psychoterapia - Szkoła Psychoterapii

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


Certyfikat Psychoterapii

Szkolenia dla psychoterapeutów organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, dzięki czemu absolwenci mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty PTP oraz EAP, umożliwiające wykonywanie zawodu psychoterapeuty w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Kurs psychoterapii obejmuje podejścia: psychodynamiczne, egzystencjalno-humanistycznej, psychoanalityczne, poznawczo-behawioralne, systemowe, psychodramy oraz Gestalt.


Szkolenie Psychoterapia - organizacja zajęć

Zajęcia podczas szkolenia dla terapeutów rozpoczynają się o godzinie 9:00, odbywają się w jeden lub dwa weekendy w miesiącu. Kompletny kurs, uprawniający do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty, obejmuje cztery lata nauki. Kompletny program szkolenia oraz terminarz uczestnicy szkolenia otrzymują indywidualnie na skrzynkę pocztową e-mail.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w trybie weekendowym, dlatego zapraszamy przyszłych studentów z okolicznych miejscowości - Radom, Płock, Ostrołęka, Legionowo, Siedlce, Pruszków


Struktura szkolenia psychoterapii

Zajęcia podczas kursu psychoterapii obejmują zarówno rozwijanie teoretycznych podstaw psychoterapii, jak i zajęcia praktyczne, które mają przygotować studenta do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Wiedzę teoretyczną studenci rozwijają podczas seminariów, wykładów, konserwatoriów oraz warsztatów dydaktycznych.

Zajęcia praktyczne obejmują formy konwersatoryjno-warsztatowych oraz metod interaktywnych (praca w małych grupach, wykorzystywanie informacji zwrotnej,ćwiczeń, symulacje procesu diagnostycznego i terapeutycznego, prezentacje audiowizualne, odgrywanie ról, wspólne analizy, prezentacje własnych doświadczeń).

Zajęcia teoretyczno-praktyczne zawierają:

 • Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne w psychoterapii – 260 godzin, w tym: 140 godzin Dialogu terapeutycznego
 • Podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii –140 godzin, w tym: 40 godzin Terapii Gestalt
 • Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii – 120 godzin
 • Podejście systemowe w psychoterapii – 100 godzin
 • Teorię psychopatologii i diagnozy nozologicznej – 20 godzin
 • Diagnozę psychologiczną – 10 godzin
 • Specyfikę psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej – 10 godzin
 • Kulturowe i językowe aspekty w psychoterapii – 10 godzin
 • Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia – 5 godzin
 • Etykę w psychoterapii – 15 godzin

Analiza własnego doświadczenia odbywa się w formie:

 • Psychoterapii grupowej – 140 godzin
 • Psychodramy – 80 godzin
 • Grupy Balinta – 30 godzin