Szkoła Psychoterapii - Kursy i Szkolenia dla Terapeutów

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii została założona 9 października 2012, a jej głównym celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem psychoterapii.

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


Szkolenia dla psychoterapeutów - Certyfikat Psychoterapii

Kurs Psychoterapii posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dzięki czemu absolwenci mają prawo do ubiegania się o certyfikację PTP oraz EAP, co daje uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty w Polsce i Unii Europejskiej.

Podczas szkolenia z psychoterapii rozwijają swoje umiejętności w podejściach: psychoanalitycznym, psychodynamicznym, egzystencjalno-humanistycznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodramy oraz Gestalt.


Organizacja szkolenia z psychoterapii

Kursy i szkolenia dla przyszłych psychoterapeutów organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii obejmują okres 4 lat. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu i rozpoczynają się o godzinie 9:00. Program szkolenia, wraz z terminarzem i lokalizacją zajęć, uczestnicy otrzymają indywidualnie na skrzynkę e-mail.

Zajęcia odbywają się we Wrocławiu w trybie weekendowym, dlatego zapraszamy przyszłych studentów z okolicznych miejscowości - Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Lubin, Głogów, Świdnica.


Kursy na psychoterapeutę - Formy zajęć

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładów, seminariów, konserwatoriów oraz warsztatów dydaktycznych. Praktyczne umiejętności studentów kształtowane są podczas ćwiczeń, form konwersatoryjno-warsztatowych oraz metod interaktywnych (praca w małych grupach, wykorzystywanie informacji zwrotnej, symulacje procesu diagnostycznego i terapeutycznego, prezentacje audiowizualne, odgrywanie ról, wspólne analizy, prezentacje własnych doświadczeń).


Struktura Szkolenia dla Terapeutów

Zajęcia obejmują łącznie 990 godzin zajęć, w tym:

 • 690 godzin kształcenia teoretyczno-praktycznego
 • 250 godzin własnego doświadczenia terapeutycznego
 • 50 godzin superwizji grupowej

Zajęcia teoretyczno-praktyczne zawierają:

 • Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne w psychoterapii – 260 godzin, w tym: 140 godzin Dialogu terapeutycznego
 • Podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii –140 godzin, w tym: 40 godzin Terapii Gestalt
 • Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii – 120 godzin
 • Podejście systemowe w psychoterapii – 100 godzin
 • Teorię psychopatologii i diagnozy nozologicznej – 20 godzin
 • Diagnozę psychologiczną – 10 godzin
 • Specyfikę psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej – 10 godzin
 • Kulturowe i językowe aspekty w psychoterapii – 10 godzin
 • Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia – 5 godzin
 • Etykę w psychoterapii – 15 godzin

Analiza własnego doświadczenia odbywa się w formie:

 • Psychoterapii grupowej – 140 godzin
 • Psychodramy – 80 godzin
 • Grupy Balinta – 30 godzin