Organizacja roku

I rok: październik 2024 – czerwiec 2025

 1. Wykład wprowadzający: Specyfika psychoterapii (5 godz.). Kierownik naukowy kursu - dr med. Witold Simon.
 2. Wybrane elementy wiedzy medycznej (20 godz.). dr n. med. Marcin Domka.
 3. Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy (10 godz.) dr n. med. Paweł Smyk.
 4. Psychopatologia. Diagnoza nozologiczna (20 godz.) dr n. med. Paweł Smyk.
 5. Diagnoza psychologiczna (10 godz.). Dr Sylwia Chładzińska-Kiejna.
 6. Dialog terapeutyczny – kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie psychoterapii  (140 godz.). Mgr Kazimierz Bierzyński. Mgr Jacek Kopeć.
 7. Podejście Gestalt (60 godz.). Mgr Andrzej Wroński.

II rok 

 1. Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne w psychoterapii (50 godz.). Mgr Piotr Dworczyk, Mgr Małgorzta Sadowska, Mgr Michał Wiśniewski. 
 2. Psychodrama - self (80 godz.). Mgr Wiesława Piątek-Janicka. Mgr Małgorzata Cichocka.
 3. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz.). Dr med. Witold Simon. 
 4. Psychoterapia poznawczo-behawioralna (120 godz.). Mgr Katarzyna Kucharska, dr Mirosława Jawor.
 5. Psychologia kliniczna dla nie psychologów (30 godz.). Dr Jan Pietraszko. 

III rok

 1. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (30 godz.). Dr med. Witold Simon. 
 2. Psychoza z perspektywy analitycznej (20 godz.). Dr Anna Wasik
 3. Tendencje destrukcyjne i autodestrukcyjne jednostki w ujęciu psychodynamicznym (20 godz.). Dr Jan Pietraszko. 
 4. Zaburzenia odżywiania w terapii psychoanalitycznej (30 godz.). Prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk. 
 5. Psychoterapia grupowa - self. (140 godz.). Mgr Józefa Cisek. Lek. med. Marcin Domka. 
 6. Superwizja grupowa. 25 godzin w trzech grupach do wyboru uczestnika.

IV rok 

 1. Psychoterapia systemowa (20 godz.). Dr Bernadetta Janusz. 
 2. Psychoterapia systemowa (40 godz., mgr Hanna Pińkowska-Zielińska).
 3. Psychoterapia systemowa (40 godz.). Mgr Roma Ulasińska. 
 4. Grupa Balinta - self (30 godz.). Mgr Ireneusz Dziasek. Mgr Katarzyna Owsiany.
 5. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna (20 godz.). Dr med. Witold Simon.
 6. Superwizja grupowa. 25 godzin w trzech grupach do wyboru uczestnika.
 7. Etyka w psychoterapii (15 godz.). Dr Jan Pietraszko. 
 8. Kulturowe i językowe aspekty w psychoterapii (10 godz., dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz). 
 9. Specyfika psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej (10 godz.)., Mgr Michał Trojnar.
 10. Między normą a zaburzeniem. Oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży. (10 godz., dr Katarzyna Sitnik-Warchulska).

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.