Zasady rekrutacji

Rekrutacja w Warszawie na rok 2018/19

Zapraszamy na kolejną edycję kursu w Warszawie! Planowany początek zajęć - październik 2018.
Rekrutacja od 01.02.2018 do 30.07.2018.

Kwalifikacja na kurs odbywać się będzie po zgłoszeniu przez stronę www.fundacja-wroclaw.org w zakładce zgłoszenie. Należy wypełnić znajdujący się tam formularz oraz dokonać wpłaty na konto fundacji 250 zł (opłata za rozmowę kwalifikacyjną). 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany indywidualnie. 

Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia na rozmowę następujących dokumentów: 

  • Dowód osobisty 
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
  • Inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, staży, studiów podyplomowych, etc. 
  • Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty/przelewu za rozmowę kwalifikacyjną 

Weryfikację dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych realizują kierownicy studiów. Na kurs zostanie przyjętych 26 osób. Podczas rozmów kwalifikacyjnych komisja bierze pod uwagę informacje dotyczące profilu wykształcenia, ilość i charakter dotychczasowych szkoleń, doświadczenie zawodowe. W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszenia. 

Osobom zakwalifikowanym na kurs informacje dotyczące terminu i miejsca pierwszych zajęć zostaną przekazane  e - mailem. 

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 250 zł. 

Wszystkie zajęcia oraz rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w Warszawie.

Fundacja zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania kolejnej edycji kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

zapraszamy na kursy weekendowe:
20-21.01.2018 - terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym
21-22.04.2018 - zaburzenia odżywiania się - współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym
19-20.05.2018 - psychologiczne mechanizmy zaburzeń odżywiania się z uwzględnieniem struktury osobowości