Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kurs psychoterapii 2017/18 w Warszawie i we Wrocławiu została przedłużona

Planowany początek zajęć: 7 października 2017 r.
Adresatami kursu są lekarze, psychologowie oraz osoby posiadające inne wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim.

Kwalifikacja na kurs odbywać się będzie po zgłoszeniu przez stronę www.fundacja-wroclaw.org w zakładce zgłoszenie. Należy wypełnić znajdujący się tam formularz oraz dokonać wpłaty na konto fundacji 250 zł (opłata za rozmowę kwalifikacyjną). 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany indywidualnie. 

Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia na rozmowę następujących dokumentów: 

  • Dowód osobisty 
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
  • Inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń, staży, studiów podyplomowych, etc. 
  • Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty/przelewu za rozmowę kwalifikacyjną 

Weryfikację dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych realizują kierownicy studiów. Na kurs zostanie przyjętych 26 osób. Podczas rozmów kwalifikacyjnych komisja bierze pod uwagę informacje dotyczące profilu wykształcenia, ilość i charakter dotychczasowych szkoleń, doświadczenie zawodowe. W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszenia. 

Osobom zakwalifikowanym na kurs informacje dotyczące terminu i miejsca pierwszych zajęć zostaną przekazane  e - mailem. 

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 250 zł. 

Wszystkie zajęcia oraz rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w Warszawie.

Fundacja zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania kolejnej edycji kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

uwaga! rekrutacja w warszawie na rok akademiicki 2017/18 została przedłużona i trwać będzie do końca września !