Superwizja

Zapisz się!

Superwizja pierwszych przypadków (150 godzin)


Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uczestnictwa w łącznie 50 godzinach superwizji grupowej. Superwizja grupowa prowadzona będzie przez trzech superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Każdy z nich realizował będzie 25 godzin superwizji grupowej. Tym samym uczestnicy będą mieli możliwość poznania i doświadczenia różnic
w podejściach w pracy superwizorów. Niemniej, każdy z superwizorów będzie pracował
w paradygmacie i według wytycznych określających przygotowanie do egzaminu na certyfikat, obowiązujących w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

kurs psychoterapii informacje

 
Obowiązkiem uczestników będzie podjęcie superwizji na 3 roku studiów - w jego pierwszym semestrze; przygotowanie zapisów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii (indywidualnej grupowej, terapii rodzin) oraz studiów przypadków dotyczących swoich pacjentów i omawiania ich z superwizorami. Pozostałą ilość godzin obowiązkowych superwizji uczestnicy realizują wybierając sobie indywidualnie superwizora. Pozytywna opinia superwizora może stać się istotna w decyzji kierownika kursu o ukończeniu szkolenia przez uczestnika kursu.

Struktura superwizji:

 •  superwizja grupowa - 50 godzin w ramach zajęć obowiązkowych na kursie oraz w cenie kursu
Dodatkowe 100 godzin superwizji (wymienionych poniżej) nie jest warunkiem ukończenia kursu, jest warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty.

 •  superwizja grupowa - 50 godzin dodatkowych zajęć dla chętnych na 3 i 4 roku w blokach po 25 godzin. Zajęcia oddzielnie płatne.
 •  superwizja indywidualna - 50 godzin. Zajęcia organizowane indywidualnie przez uczestników kursu.


W szczególnych przypadkach superwizor może zalecić dodatkowe godziny zajęć
z superwizji lub doświadczeń własnych.


Superwizorzy realizujący program szkolenia:

Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:

 1. Mgr Kazimierz Bierzyński
 2. Mgr Józefa Cisek
 3. Mgr Ireneusz Dziasek
 4. Mgr Anna Gliszczyńska
 5. Mgr Jarosław Gliszczyński
 6. Dr Beradetta Izydorczyk
 7. Dr Bernadetta Janusz
 8. Mgr Jacek Kopeć
 9. Prof dr hab Marta Makara-Studzińska
 10. Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
 11. Dr n. med. Witold Simon
 12. Mgr Jadwiga Śliwczyńska
 13. Mgr Roma Ulasińska
 14. Mgr Dorota Węgrzyn – superwizor – aplikant 
 15. Mgr Joanna Zgud

  Superwizorzy innych Towarzystw: 

 1. Mgr Dorota Węgrzyn – superwizor terapii Gestalt
 2. Mgr Piotr Dworczyk – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 3. Mgr Tomasz Kudelski – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 4. Dr n. med. Marek Gajowy - superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 5. Mgr Dawid Bieńkowski – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 6. Mgr Wiesława Piątek - Janicka - Superwizor psychodramy.
 7. Mgr Andrzej Wroński - Superwizor (EAGT)
 8. Mgr Sylwia Pieńkowska - Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 9. Mgr Marzena Kucińska - Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.