Bezpłatne Seminarium z Psychoterapii - Warszawa 11 maja 2018

Zapraszamy na organizowane w Warszawie bezpłatne i otwarte dla wszystkich Seminarium z Psychoterapii - 11 maja 2018

Po seminarium uczestnicy spotkania, otrzymają na życzenie zaświadczenie o uczestnictwie (dla osób, które podczas seminarium wyrażą na to chęć).

Bezpłatne Seminarium

 • Termin: 11 maja 2018, godzina 15:00
 • Miejsce: Warszawa, ul. Chodakowska 19/31 (na terenie Uniwersytetu SWPS), sala S 303, III piętro, lewe skrzydło

Plan i tematy wystąpień:
 • godzina 15:00 - rozpoczęcie: przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne
 • godzina 15:05 - 16:20 - mgr Jarosław Gliszczyński: "Przestrzeń psychoterapii - czym jest i jak ją kształtować?"
 • godzina 16:20 - 16:30 - przerwa
 • godzina 16:30 - 17:30 - mgr Tomasz Kudelski: "Postawa analityczna - czynnik zmiany w psychoterapii"
 • godzina 17:30 - 17:40 - przerwa
 • godzina 17:40 - 18:40 - dr Witold Simon: "Bycie przy sobie w chaotycznym świecie - perspektywa egzystencjalna"
 • godzina 18:40 - zakończenie: Podpisywanie i wydawanie zaświadczeń


kurs psychoterapii informacje


Prelegenci Seminarium


   mgr Jarosław Gliszczyński

Psycholog kliniczny psychoterapeuta I superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyplomowany terapeuta psychodramy, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy. Jest współtwórcą I wice-przewodniczącym Polskiego Instytutu Psychodramy, przewodniczącym śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, pracuje w Ośrodku Leczenia Nerwic I Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka'w Gliwicach. 

"Przestrzeń psychoterapii - czym jest i jak ją kształtować?"

Według Donalda Winnicotta przestrzeń psychoanalizy to obszar zabawy (gry). Obszar ten, wraz z zjawiskami i przedmiotami przejściowymi jest kluczowy dla rozwoju dziecka. Wydaje się, że rozumienie przestrzeni psychoterapii jako przestrzeni pośredniczącej, w której gra I zabawa jest również kluczowa dla uruchomienia leczenia I rozwoju, bardzo pomaga właściwie zrozumieć najistotniejsze czynniki terapeutyczne. 

W sposób oczywisty bardzo podobne rozumienie przestrzeni psychoterapii występuje w koncepcjach psychodramy stworzonych przez Jacoba Levy Moreno i rozwijanych przez współczesnych psychodramatystów. W moim wystąpieniu przedstawię takie rozumienie przestrzeni psychoterapii I działających w niej dynamizmów, które wynika z integracji niektórych aspektów obecnych w psychoanalizie oraz w psychodramie.    mgr Tomasz Kudelski 

Psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, analityk grupowy, superwizor I analityk szkoleniowy Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Prowadzi praktykę prywatną w Warszawie. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Prowadzi superwizje, seminaria, a także wykłady z zakresu psychoanalizy oraz psychoterapii psychoanalitycznej. Obszarem jego szczególnych zainteresowań jest teoria W.R. Biona I jej zastosowanie w indywidualnej I grupowej pracy klinicznej. 

"Postawa analityczna - czynnik zmiany w psychoterapii"

W tym wykładzie przedstawię pojęcie "settingu psychoanalitycznego" jako ram terapii umożliwiających i kształtujących proces terapeutyczny. Szczególną uwagę poświęcę postawie analitycznej jako centralnemu elementowi settingu. Zdefiniuję postawę analityczną na podstawie metafor używanych przez Z. Freuda w kontekście postawy analityka wobec pacjenta. Postaram się pokazać, jak pojęcie to było rozwijane przez Melanię Klein i W.R. Biona. Krótko omówię bionowskie pojęcie "pomieszczania" jako centralnego elementu postawy analitycznej i czynnika umożliwiającego rozwój procesu terapeutyczne-go, oraz zmianę psychiczną w pacjencie. 
   dr Witold Simon

Psychiatra I psychoterapeuta. Posiada certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Były adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii I Neurologii. W latach 2007-2010 - wizytujący profesor w Brigham Young University w Stanach Zjednoczonych. Certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Association of Psychotherapy, American Group Psychotherapy Association oraz New Experience for Survivors of Trauma. Członek Society of Psychotherapy Research. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego, Projektu Leonardo da Vinci oraz Centrum Davida M. Kennedy'ego. 

"Bycie przy sobie w chaotycznym świecie - perspektywa egzystencjalna"

Poszukiwanie sensu własnego życia w dynamicznie, by nie rzec chaotycznie, zmieniającym się świecie i to zarówno w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym - jest nieustannym wyzwaniem pełnym kryzysów, decyzji, wątpliwości I klarowności. Proces ten może zarówno ożywiać czy uszlachetniać jak i przeciążać lub wręcz uśmiercać, w zależności od tego jak ludzie mierzą się z dylematami dotyczącymi samotności I bliskości, prokreacji i śmierci, wolności i ograniczeń, odpowiedzialności i kompetencji. 

Czy psychoterapia, zjawisko budzące zarówno niepokój jak i ekscytację, może pomóc w pojmowaniu własnego życia takim jakie ono jest, uczeniu się tego jak dojrzale troszczyć się o siebie I innych? 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
zapraszamy na kolejne edycje w warszawie i we wrocławiu czteroletniego kursu psychoterapii. początek roku akademickiego: październik 2019