Kurs psychoterapii. Dlaczego nasz kurs?

Kurs psychoterapii. Dlaczego nasz kurs?

Zapraszamy na organizowane po raz siódmy w Warszawie i po raz dziesiąty we Wrocławiu, całościowy czteroletni kurs z psychoterapii, akredytowany w Polskim Towarzystwie Kurs daje możliwość ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz o uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej. Ukończenie naszego kursu pozwala również ubiegać się o certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Uczestnicy kursu organizowanego przez Fundację już po ukończeniu II roku kształcenia mogą prowadzić psychoterapię w ramach kontraktów z NFZ.  

Naszym atutem jest znakomita kadra dydaktyków oraz program kursu dostosowany do wymogów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - pod kątem egzaminu na certyfikat psychoterapeuty. 

Dysponujemy stałym zespołem prowadzącym zajęcia. Kurs prowadzą specjaliści najwyższej klasy, wśród nich 14 superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wielu z nich to także superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Większość kadry realizującej kurs stanowią wykładowcy wyższych uczelni, autorzy licznych prac naukowych z zakresu psychoterapii, psychopatologii i psychiatrii. 

zapis na kurs


Na kursie kładziemy nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych, zajęcia praktyczne prowadzimy w małych grupach. 

Zajęcia z self-experience - 250h, dialogu - 140h i superwizji - 50h organizujemy w trzech równoległych grupach, stwarzając uczestnikom możliwość wyboru grupy. 

W czasie kursu poznasz: 

•    Terapię psychoanalityczno-psychodynamiczną - 260h 
•    Terapię humanistyczno-egzystencjalną - 140h 
•    Terapię poznawczo-behawioralną - 120h 
•    Terapię systemową - 105h 
•    Terapię Gestalt - 40h 
•    Psychodramę - 80h 

Tak duża liczba godzin z głównych nurtów terapii daje możliwość nabycia gruntownej wiedzy i sprawności w zakresie każdego z nich. 

Cena naszego kursu obejmuje w całości zajęcia teoretyczno-praktyczne, self-experience (250 godz.) i 50 godz. superwizji grupowej. 

Istnieje możliwość opłaty za kurs w systemie 2, 4 lub 8 rat (płatnych przez 8 miesięcy). 

Uczestnicy naszego kursu będą mieli możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 
 
Uczestnikom kursu Fundacja oferuje pomoc: 

  • Zapewniając kontakt z superwizorami 
  • W organizacji dodatkowych godzin superwizji indywidualnej i grupowej, w liczbie wymaganej na certyfikat lub zgodnie z preferencjami uczestników 
  • Tym uczestnikom kursu, którzy będą chcieli zostać członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Fundacja zapewnia członków wprowadzających do PTP.
« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie






uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.