Jak zostać psychoterapeutą w Polsce?


Droga do zostania psychoterapeutą w Polsce na pewno nie jest prostą ani szybką ścieżką edukacji. Jej zwieńczeniem jest uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub Psychologicznym. Niezwykle ważne jest opanowanie wiedzy z zakresu głównych nurtów psychoterapii, tak aby terapeuta mógł dostosować proces terapeutyczny do potrzeb pacjenta i do specyfiki jego problemu.

Przystępując do egzaminu na certyfikat, trzeba wykazać się znajomością co najmniej czterech nurtów teoretycznych w psychoterapii, znajomością psychopatologii oraz zasad etyki obowiązujących w tym zawodzie.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu psychoterapii mającego akredytację w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (lub Psychologicznym), zrealizowanie 250h terapii własnej i 150h superwizji. Dodatkowym warunkiem jest trzymiesięczny staż na oddziałach, które posiadają atestację PTP.

Natomiast do udziału w rekrutacji na kurs psychoterapii konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia i tytułu magistra, przy czym wymagane jest uprzednie ukończenie psychologii, medycyny (ze specjalizacją z psychiatrii), pedagogiki lub pielęgniarstwa.

kurs psychoterapii informacje


JAK ZOSTAĆ TERAPEUTĄ Z EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM PSYCHOTERAPEUTY (EAP)?
Warunki potrzebne do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty są zbliżone do tych wymaganych do uzyskania polskiej certyfikacji – różnią się jedynie zdawanym pod koniec edukacji egzaminem. Do uzyskania europejskich uprawnień psychoterapeutycznych konieczne jest ukończenie studiów wyższych, a następnie minimum 4 lata szkolenia specjalistycznego w zakresie psychoterapii.
« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.