Informacje o Europejskim Certyfikacie Psychoterapeuty EAP

INFORMACJE O EUROPEJSKIM CERTYFIKACIE PSYCHOTERAPEUTY EAP

 Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 - odbycie 3200 godzin szkolenia w ciągu nie mniej niż 7 lat, w tym, co najmniej 3 lata wykształcenia akademickiego o charakterze społecznym lub humanistycznym (w polskim systemie wymagane są pięcioletnie studia magisterskie, równoważne 2000 godzin szkolenia) i co najmniej 4 lata szkolenia specjalistycznego w zakresie psychoterapii

- praca w charakterze psychoterapeuty w ciągu, co najmniej 3 lat po zakończeniu szkolenia.


Specjalistyczne 4-letnie szkolenie kandydata powinno składać się, z co najmniej 1200 godzin i zawierać w sobie następujące elementy:

1.     250 godzin osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego (lub ekwiwalentu, stosownie do uprawianego przez kandydata podejścia), zapewniającego możliwość rozpoznawania i radzenia sobie z własnym zaangażowaniem w proces psychoterapii

2.     150 godzin superwizji obejmującej co najmniej 2 lata praktyki zawodowej w trakcie szkolenia

3.     staż kliniczny w placówce zajmującej się zdrowiem psychicznym, zapewniający wystarczające doświadczenie w zakresie kryzysów psychicznych i socjalnych oraz współpracy z innymi specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego

4.     szkolenie teoretyczne ok. 600 godzin.

 

Kandydaci, których wyszkolenie i doświadczenie wiąże się jednoznacznie z konkretnym podejściem psychoterapeutycznym powinni dodatkowo uzyskać potwierdzenie zgodności ich szkolenia z wymogami tzw., EWAO czyli europejskiej organizacji reprezentującej w EAP dane podejście – np. dla podejścia systemowego jest to EFTA, dla podejścia integracyjnego – EAIP, dla podejścia gestalt – EAGT. W praktyce w uzyskaniu takiego potwierdzenia pomagają placówki, w których się szkolili, mające kontakt z właściwym dla siebie EWAO. Osoby mające wyszkolenie bardziej eklektyczne występują o certyfikat w zakresie tzw. multimodal  i ich wnioski są rozpatrywane przez odpowiednią komisję EAP (tzw. GAP).

 

Więcej informacji: www.europsyche.org


Informacje uzyskane ze strony:

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.