Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, rodziny niepełnej, rodziny zrekonstruowanej

Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006).  

Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie (od 1990r). Wcześniej - w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki. Ma kilka lat doświadczenia jako psycholog konsultant w szkole. Prowadzi kursy podyplomowe przygotowujące do egzaminu do certyfikatu PTP z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe.


Termin:   29-30.10.2016


Opis kursu:

Zwiększa się liczba rodzin, których struktura jest inna od pełnej rodziny nuklearnej.
W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób samotnie wychowujących dzieci w Polsce zwiększyła się o połowę. Takich rodzin jest ponad milion,  a 90% z  nich stanowią samotne matki. Rodzina niepełna powstaje wskutek rozwodu, śmierci lub długotrwałej nieobecności jednego 
z rodziców. Dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica lub powstaje nowa rodzina rekonstruowana, tworzą się „rodzinne patchworki” lub inne struktury.

Podczas szkolenia będziemy zajmowali się specyfiką relacji w rodzinach monoparentalnych i rekonstruowanych.

Sytuacja emocjonalna dziecka i rodzica w rodzinie monoparentalnej.
Systemy problemowe tworzące się w rodzinach niepełnych.
Dziecko i rodzice w procesie rozwodu. Sytuacje traumatyzujące, konsekwencje psychologiczne.
Reakcje dziecka wobec rozwodu rodziców na poszczególnych etapach rozwoju.
Rodzice podczas rozwodu, ich rola w kształtowaniu wpływu rozwodu na rozwój dziecka; ryzyko i rozwiązania w rodzinach rozwiedzionych i rekonstruowanych.
Formy pomocy terapeutycznej dziecku i jego rodzinie.
Rodziny niepełne i rekonstruowane w terapii – przykłady kliniczne.
Struktura szkolenia: Szkolenie zawiera trzy elementy:

 • Edukacyjny – zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z danego tematu.
 • Warsztatowy – uczestnicy ćwicząc rozwijają swoje kompetencje i umiejętności.
 • Praktyczny – uczestnicy wspólnie omawiają zastosowania omawianych zagadnień
  w swojej pracy terapeutycznej


Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą). 

Czas trwania: 14 godzin

Cena: 500 zł  
 

UWAGA: Kurs należy do modułu: Praca z rodziną i jej problemem; Terapia systemowa – zastosowanie podejścia systemowego w praktyce

Kurs może również być realizowany oddzielnie  

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.