Psychoterapia grupowa w ujęciu psychoanalitycznym

Zapisz się!

Nazwa kursu: Psychoterapia grupowa w ujęciu psychoanalitycznym 

Prowadzący: Mgr Miłosz Łazarczyk – jest psychoterapeutą z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem-kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się prowadzeniem indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej, prowadzi także grupy psychoterapeutyczne w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym, m. in. w Oddziale XIII Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii w Warszawie. W swojej praktyce pracował również z pacjentami
z rozpoznaniem psychoz, w ramach oddziału rehabilitacji psychiatrycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychoanalitycznej pracy z pacjentami.

 

Opis kursu:

Psychoterapia grupowa w ujęciu psychoanalitycznym/psychodynamicznym jest obecnie bardzo popularną i bardzo ekonomiczną metodą leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości zarówno w warunkach oddziału psychiatrycznego (krótkoterminowa grupowa psychoterapia psychodynamiczna) jak i w warunkach ambulatoryjnych (grupa analityczna). Powstanie psychoanalizy grupowej wiąże się
z postacią Foulkesa.

W ramach 16 godzin zajęć na temat grupowej psychoterapii opartej na myśleniu psychoanalitycznym, omówimy historię wprowadzania teorii analitycznej do terapii grupowej, najważniejsze zjawiska występujące w terapii grupowej (formowanie się ról grupowych, opór, różne formy przeniesień), fazy rozwoju grupy, zastosowanie terapii grupowej do różnych typów zaburzeń, zasady i normy grupowe, kontrakt terapeutyczny, wyzwania dla terapeuty prowadzącego grupę, specyfikę pracy  w trybie krótkoterminowym (skupienie na konflikcie bieżącym). W części warsztatowej uczestniczy będą pracować na materiałach z zapisanymi sesjami psychoterapii grupowej w celu praktycznego ćwiczenia umiejętności zauważania występowania omówionych wcześniej zjawisk grupowych, radzenia sobie z oporem i przeniesieniem-przeciwprzeniesieniem, formułowania interwencji psychoterapeutycznych na poziomie indywidualnym i grupowym, pracy ze snem w grupie.

 

Forma zajęć:
Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej
i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii
i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 16 godz.

Cena: 450 zł 

UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychoanaliza w terapii
                Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
UWAGA! REKRUTACJA NA CZTEROLETNI KURS PSYCHOTERAPII NA ROK AKADEMICKI 2024/25 W WARSZAWIE i WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W LUTYM 2025 R.