Zaburzenia autodestrukcyjne: diagnoza i terapia.

Zapisz się!

Nazwa kursu: Zaburzenia autodestrukcyjne: diagnoza i terapia. 
  

Prowadzący: Dr Jan Pietraszko - Psycholog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej tego Instytutu, obecnie starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor przeszło dwudziestu publikacji recenzowanych. W latach 2000-2005 kierownik studiów podyplomowych
z psychologii klinicznej i edukacyjnej w Uniwersytecie Opolskim. Od 2008 roku, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu) współkierował studiami podyplomowymi „Diagnoza kliniczna i psychoterapia”.  
  

Opis kursu:

Celem kursu jest poznanie celów oraz narzędzi do diagnozy tendencji autodestrukcyjnych: bezpośrednich i pośrednich, a także omówienie głównych schematów terapii proponowanej osobom z tymi tendencjami. 

W treściach kształcenia znajdą się następujące zagadnienia:

Zachowania bezpośrednio autodestrukcyjne a tzw. autodestruktywność pośrednia.
Motywy, funkcje i mechanizmy psychiczne czynności samouszkadzających oraz zachowań pośrednio autodestrukcyjnych.
Cele i narzędzia diagnozy skłonności do zachowań samouszkadzających. 
Cele i narzędzia diagnozy skłonności do zachowań pośrednio autodestrukcyjnych.
Główne schematy psychoterapii stosowanej wobec osób ze skłonnościami do samouszkodzeń. Ocena ich skuteczności.
Poradnictwo i psychoterapia dla osób ze skłonnościami pośrednio autodestrukcyjnymi. 
 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, 
z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 
  
Czas trwania: 8 godz. 
  
Cena: 300 zł 
  
UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychopatologia.  Diagnoza i techniki psychoterapii

                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.