Dorosłe Dzieci Alkoholików - diagnoza, terapia, rozwój

Zapisz się!

Nazwa kursu: Dorosłe Dzieci Alkoholików - diagnoza, terapia, rozwój 

Prowadzący: dr Dorota Dyjakon - psychoterapeuta licencjonowany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii. Trener Treningu Psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Trener NLP. Adiunkt w Zakładzie Nauk o Rodzinie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w wielu prestiżowych konferencjach zagranicznych, gdzie prezentuje swoje osiągnięcia naukowe Autorka wielu publikacji i książki: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie (2010),Powrót taty, W gąszczu zaprzeczeń i manipulacji, Świat według DDA, i inne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (od 1986 roku) i prowadzeniu szkoleń (np. praca terapeutyczna z osobą uzależnioną od alkoholu, diagnoza i terapia dorosłych dzieci alkoholików, diagnoza  i praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy, diagnoza 
i terapia problemów małżeńskich). 

Opis kursu:

     Życie w rodzinie alkoholowej w znamienny sposób wpływa na sposób rozumienia świata i konstruowania jego wizji zarówno w sferze osobistej, jak i relacji z innymi ludźmi.
W procesie psychoterapii wyraźnie można dostrzec tę specyfikę oraz zmiany poprzez wsłuchanie się w narrację osób zmagających się z przeszłością związaną z alkoholizmem rodziców lub opiekunów. 
Urazy z dzieciństwa związane z przemocą, a do nich można właśnie zaliczyć życie w rodzinie alkoholowej, w szczególny sposób wpływają na życie tych osób, powodując różnorodne konsekwencje, ujawniające się we wszystkich lub prawie wszystkich obszarach życia. Proces radzenia sobie z doświadczeniami traumatycznymi
w trakcie psychoterapii, przebiega przez kilka etapów, od formułowania problemu
i budowaniu bezpiecznej rzeczywistości, poprzez opowiadanie historii życia i ciągłe odkrywanie nowych elementów do tworzenia nowych strategii rozumienia i planowania swojego życia. Kurs stanowi wprowadzenie do rozumienia procesu zdrowienia dorosłych dzieci alkoholików. 
  

Forma zajęć:
Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej
i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii
i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 16 godzin (sobota i niedziela) 
Cena: 450 zł 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.