MODUŁ: Psychoanaliza w terapii

Psychoanaliza funkcjonuje jako dziedzina psychoterapii, zjawisko społeczne i kulturowe. Pomimo krytyki - ciągle inspiruje i rozwija się. Metody leczenia wypracowane w obrębie psychoanalizy stosowane są w poradnictwie i psychoterapii, w zastosowaniu do problemów emocjonalnych, rozwojowych i zaburzeń psychicznych.


Moduł „Psychoanaliza w terapii” adresowany jest do osób zainteresowanych psychologią 
i psychoanalizą, prowadzących własną praktykę. Do osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy oraz pragnących skonfrontować psychoanalizę  z innymi formami terapii. Dostarcza on podstawowej wiedzy, z naciskiem na psychoterapię psychoanalityczną oraz na różnorodne ujęcia wiedzy reprezentującej dorobek psychoanalizy.


W ramach modułu, należy zrealizować wszystkie 6 kursów (88 godzin szkolenia).


Każdy z umieszczonych w module kursów można również zaliczyć oddzielnie.


Lista kursów

Podstawy psychoanalitycznej metody terapii

Nazwa kursu: Podstawy psychoanalitycznej metody terapiiProwadzący: Mgr Piotr Dworczyk - terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W obecnej i poprzedniej kadencji pełni funkcję prezesa PTPP. Pracuje klinicznie z młodzieżą i dorosłymi od 1987 roku, początkowo w ramach Ośrodka Terapii Uzależnień, potem w Laboratorium Psychoedukacji - Instytucie Treningu i...
»

Psychoanalityczne rozumienie schizofrenii

Nazwa kursu: Psychoanalityczne rozumienie schizofrenii  Prowadzący: Mgr Ireneusz Dziasek - psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualne zatrudnienie: Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; kierownik Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic przy NZOZ Feniks w Katowicach. Dydaktyka: Między innymi – prowadzenie zajęć na temat...
»

Praca ze snem w psychoterapii psychoanalitycznej.

Nazwa kursu: Praca ze snem w psychoterapii psychoanalitycznej. Prowadzący: Mgr Miłosz Łazarczyk – jest psychoterapeutą z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem-kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się prowadzeniem indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej, prowadzi także grupy psychoterapeutyczne w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym, m. in. w Oddziale XIII...
»

Problematyka narcyzmu w ujęciu psychoanalitycznym

Nazwa kursu: Problematyka narcyzmu w ujęciu psychoanalitycznymProwadzący: Mgr Piotr Dworczyk i terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W obecnej i poprzedniej kadencji pełni funkcję prezesa PTPP. Pracuje klinicznie z młodzieżą i dorosłymi od 1987 roku, początkowo w ramach Ośrodka Terapii Uzależnień, potem w Laboratorium Psychoedukacji - Instytucie Treningu i...
»

Psychoterapia grupowa w ujęciu psychoanalitycznym

Nazwa kursu: Psychoterapia grupowa w ujęciu psychoanalitycznym Prowadzący: Mgr Miłosz Łazarczyk – jest psychoterapeutą z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członkiem-kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zajmuje się prowadzeniem indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej, prowadzi także grupy psychoterapeutyczne w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym, m. in. w Oddziale XIII...
»

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.