Kurs całościowy - Zapisz się!

Zapisz się!

Planowany początek zajęć: Październik 2024

 

Studia organizowane są przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Pełny cykl szkolenia obejmuje okres 4 lat.

Treści szkolenia ujęte w cztery podstawowe moduły:

Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne - 260h
Podejście poznawczo-behawioralne - 120h
Podejście humanistyczno-egzystencjalne - 140h
Podejście systemowe - 100h

Struktura szkolenia 4-letniego Kursu Psychoterapii:


 • Zajęcia teoretyczno-praktyczne – 770 godz.
 • Doświadczenia własne – 250 godz.
 • Superwizja – 50 godz. (Superwizja grupowa: 50 godz. Pozostałe 100 godz. superwizji uczestnicy realizują w trybie indywidualnym). Superwizja realizowana jest na 3 i 4 roku Kursu.
 • Staż kliniczny – 360 godz. Realizowany przez uczestnika w trybie indywidualnym tylko w ośrodkach terapeutycznych akredytowanych przez PTP. Pomimo, że odbycie stażu nie jest warunkiem ukończenia Kursu (jest warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat) wymagamy odbycia stażu w jego trakcie.


zapis na kurs

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Superwizorzy innych Towarzystw
 • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.