MODUŁ: Zaburzenia dzieci i młodzieży - interwencje terapeutyczne

Moduł "Zaburzenia dzieci i młodzieży - interwencje terapeutyczne" jest adresowany do praktyków udzielających pomocy dziecku, zatrudnionych w placówkach zdrowia psychicznego i szkolnictwa. W szczególności, jego adresatami są terapeuci i psychologowie dziecięcy, osoby pracujące lub zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą, pełniące rolę zawodową w przedszkolach, szkołach, poradniach, szpitalach, sanatoriach
i w sądownictwie. Celem modułu jest przygotowanie praktyczne osób w nim uczestniczących.

Osoby nie zainteresowane ukończeniem całego modułu mogą wybrać pojedyncze kursy. 

Aby zaliczyć moduł należy zrealizować 6 kursów po 14 godzin każdy, w efekcie - odbyć 84 godziny szkolenia.


Każdy z umieszczonych w module kursów można również zaliczyć oddzielnie. 

Lista kursów

Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym

Nazwa kursu: Terapia rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym Termin:    20-21. 01. 2018Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada też certyfikat European Assotiation for Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego...
»

Terapia rodzin w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Nazwa kursu: Terapia rodzin w rodzinach adopcyjnych i zastępczychTermin:  22-23. 10. 2016 Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie...
»

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w podejściu eklektycznym

Nazwa kursu: Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w podejściu eklektycznym   Termin:  2-3.07.2016Prowadzący:  mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta (od 1993 r.) i superwizor (od 2004 r.) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy (od 2006 r.). Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki...
»

Narracyjne metody w terapii dzieci i młodzieży

Nazwa kursu: Narracyjne metody w terapii dzieci i młodzieży Termin: 17-18.09.2016  Prowadzący: Dr Magdalena Żurko Magdalena Żurko ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym od 2000 roku pracuje w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta. Bierze udział w pracach zespołu badawczego, dotyczących zastosowań metod jakościowych (narracyjnych) w psychologii. Równorzędnym obszarem jej badań jest adaptacja...
»

Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży

Prowadzący: Mgr Monika Jakubowicz - psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii na UW  ze specjalizacją: psychologia kliniczna dziecka. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) zrzeszonego  w European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży PTPP  i Certyfikat Superwizora Terapii Dzieci i...
»

Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu, rodziny niepełnej, rodziny zrekonstruowanej

Prowadzący: Mgr Roma Ulasińska - specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1993) oraz certyfikat superwizora tegoż Towarzystwa (2008). The European Certificate of Psychotherapy EAP (2006).  Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie (od 1990r). Wcześniej - w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym Kliniki. Ma kilka lat...
»

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.