Problematyka narcyzmu w ujęciu psychoanalitycznym

Zapisz się!

Nazwa kursu: Problematyka narcyzmu w ujęciu psychoanalitycznym

Prowadzący: Mgr Piotr Dworczyk i terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W obecnej i poprzedniej kadencji pełni funkcję prezesa PTPP. Pracuje klinicznie z młodzieżą i dorosłymi od 1987 roku, początkowo w ramach Ośrodka Terapii Uzależnień, potem w Laboratorium Psychoedukacji - Instytucie Treningu i Psychoterapii,
a od 2002 w ramach praktyki prywatnej. Ukończył 6-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Treningu i Psychoterapii, oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. 


Opis kursu:

Celem seminarium jest przedstawienie poglądów Freuda na zjawisko narcyzmu, oraz przegląd głównych koncepcji dotyczących psychopatologii narcyzmu w obrębie psychoanalizy, począwszy od koncepcji Karla Abrahama, Melanii Klein, Herberta Rosenfelda, poprzez podejście psychologii Self, Heinza Kohuta, i inne. Zajęcia pomogą zrozumieć podstawowe zjawiska i trudności w terapii pacjentów narcystycznych. Będą miały formę wykładów, seminariów oraz dyskusji przypadków klinicznych.
Na miesiąc przed zajęciami uczestnicy otrzymają do przygotowania teksty poświęcone zagadnieniom poruszanym w ramach zajęć.

 

Forma zajęć: Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, 
z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii i studiami przypadków. 

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w kursie są ukończone lub będące na etapie kończenia studia wyższe (preferowane kierunki to: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, osoby mające wykształcenie wyższe użyteczne w ochronie zdrowia). 

Czas trwania: 16 godz.

Cena: 500 zł 

UWAGA: Kurs należy do modułu: Psychoanaliza w terapii.
                 Kurs może również być realizowany oddzielnie 

« Powrót

Kurs

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego
psychoterapeuty polskiego towarzystwa psychiatrycznego

Możliwość ubiegania się o:

  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
  • Uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej

Wykwalifikowany, akredytowany zespół prowadzący zajęcia to:

  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Superwizorzy innych Towarzystw
  • Autorzy prac naukowych

Możliwość prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktów NFZ po ukończeniu II roku kształcenia

Możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


uwaga! rekrutacja na czteroletni kurs psychoterapii na rok akademicki 2024/25 we wrocławiu została wznowiona.
Zostały ostatnie miejsca.